ثروتمندشو

قیمت:480000 تومان قیمت ماهانه: 77000 تومان

روش صحیح استفاده از مغز جهت رسیدن به ثروت و تکنیک های اقتصادی که اگر بدانید زندگیتون متحول می شود

جهت خرید دوره های آموزشی لازم است ابتدا اپلیکیشن مهر و ثروت را از لینک زیر دانلود کرده و پس از ثبت نام در اپلیکیشن، دوره مورد نظر خود را خریداری نمایید.

مغز ثروتمند- ماه اول
مغز ثروتمند- ماه دوم
مغز ثروتمند- ماه سوم
مغز ثروتمند- ماه چهارم
مغز ثروتمند- ماه پنجم
مغز ثروتمند- قسمت ششم
مغز و اقتصاد - قسمت هفتم
مغز و اقتصاد- ماه هشتم
مغز و اقتصاد- ماه نهم
مغز و اقتصاد- ماه دهم